Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.5


Yeni yeşil alan oluşturmak ve mevcut ile birlikte yeşil alanları koruyarak gelecek nesillere taşınmasını sağlamak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
45.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü birimine Park yapımı konusunda işbirliği öner:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Öneriniz

Gerekçe

(İş birliğine konu etkinliğe neden ihtiyaç olduğunu, durum tespitini verilerle destekleyerek yazınız)Somut İş Tanımı

(Belediyeden beklediğiniz ve kendi yapacağınız işin tanımını yazınız)Beklenen Sonuç

(İş birliğinden beklenen sonucu, sonucun hangi göstergeleri besleyerek hangi hedefe katkı koyacağını yazınız)Takvim

(İşin hangi tarihte yapılacağını yazınız)Bütçe

(Bütçe gerektiren bir iş birliği ise, hangi iş kalemi için ne kadar maliyet gerektiğini yazınız)