Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.1


Alternatif Kent İçi Ulaşım İmkânları Geliştirilecek


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Bisiklet yolu üzerindeki parklanmaların engellenememesi
 • Modlar arası entegrasyonun sağlanamaması
 • Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
 • İhaleye katılım olmaması

Maliyet Tahmini
27.056.850,0 ₺
Tespitler
 • Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve yaya ulaşımına imkân veren düzenlemelerin özendirilmesi
 • Şehrin düz ve engebesiz fiziksel yapısının yaya ve bisiklet ulaşımına olumlu etkisi
 • Çevreci ulaşım modlarının geliştirilmesi ve kent içi ulaşımda motorsuz ulaşım türlerinin özendirilmesi
 • Ulaşım modları arası entegrasyonun sağlanması, erişilebilirliğin artırılması ve kent içi ulaşımın düzenlenmesi

İhtiyaçlar
 • Yaya ve bisiklet yolu ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler yürütülmeli
 • Ulaşım modları arası entegrasyonun sağlanmasına yönelik projeler yürütülmeli
Faaliyet ve Projeler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı birimine Ulaşım ve Trafik Planlama Faaliyetleri konusunda işbirliği öner:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Öneriniz

Gerekçe

(İş birliğine konu etkinliğe neden ihtiyaç olduğunu, durum tespitini verilerle destekleyerek yazınız)Somut İş Tanımı

(Belediyeden beklediğiniz ve kendi yapacağınız işin tanımını yazınız)Beklenen Sonuç

(İş birliğinden beklenen sonucu, sonucun hangi göstergeleri besleyerek hangi hedefe katkı koyacağını yazınız)Takvim

(İşin hangi tarihte yapılacağını yazınız)Bütçe

(Bütçe gerektiren bir iş birliği ise, hangi iş kalemi için ne kadar maliyet gerektiğini yazınız)