Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

HEDEF 4.1


Vizyon projeler ile üst yapı alanında iyileştirmeler yaparak daha planlı bir merkezi yapıya sahip olmak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
 • Yer temininde yaşanan zorluklar
 • Bütçesel sıkıntılar

Maliyet Tahmini
25.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Şehir merkezinde Alışveriş merkezinin olmaması
 • Trafik sorunu
 • Ulaşım sorunu

İhtiyaçlar
 • Trafik sorununun çözüme kavuşturulması
 • Daha etkin ulaşım imkanlarının oluşturulması
 • Halkın zaman geçirebileceği alışveriş merkezinin yapılması
 • Marka caddelerin kazandırılması
Faaliyet ve Projeler

Burdur Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü birimine Şehir merkezimizde bulunan ve Arasta olarak bilinen alana, hak sahipleri ile anlaşılması durumunda, yürütülecek proje ile ticaret ve cazibe merkezi olacak şekilde Ateşli Sanatlar Çarşısı kazandırılacaktır. konusunda işbirliği öner:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Öneriniz

Gerekçe

(İş birliğine konu etkinliğe neden ihtiyaç olduğunu, durum tespitini verilerle destekleyerek yazınız)Somut İş Tanımı

(Belediyeden beklediğiniz ve kendi yapacağınız işin tanımını yazınız)Beklenen Sonuç

(İş birliğinden beklenen sonucu, sonucun hangi göstergeleri besleyerek hangi hedefe katkı koyacağını yazınız)Takvim

(İşin hangi tarihte yapılacağını yazınız)Bütçe

(Bütçe gerektiren bir iş birliği ise, hangi iş kalemi için ne kadar maliyet gerektiğini yazınız)