Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Eğitimi, katılımcılığı ve eşitlikçi bir anlayışı önceleyen, öğrenciler ile halkın bütünleştiği sosyal kent yaşamını hayata geçirmek

HEDEF 2.2


Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Asgariye İndirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
  • Doğa olaylarının yaratabileceği aksaklıklar
  • Personel yetersizliği
  • Kaynak yetersizliği

Maliyet Tahmini
3.108.000,0 ₺
Tespitler
  • Halkın her kesiminin birbiri ile aynı sofraya oturabilmesi ve bu sayede eşitsizliğin asgariye indirilmesi
  • Ramazan ayında insanların birbirleri ile kaynaşması, birlik olma bilinci

İhtiyaçlar
  • Ramazan ayında iftar ve gösteri programlarının yapılması
  • Sosyal yardım ihtiyacı olanların desteklenmesi
  • Yapılacak organizasyonlar ve yardımlar için kamu ve özel sektörden yardım alınması ayrıca yardımseverler ile STK’lar ile işbirliği yapılması
Faaliyet ve Projeler

Ramazan Ayı Gösterileri, Etkinlikleri ve İftar Programları
Bakıma Muhtaç Yaşlıların Tespit Edilerek Sorunlarının Giderilmesi
İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Yapılması
Dezavantajlı grupların bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir
Engelli Destek Hizmetleri
Yaşlı Destek Hizmetleri