Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Eğitimi, katılımcılığı ve eşitlikçi bir anlayışı önceleyen, öğrenciler ile halkın bütünleştiği sosyal kent yaşamını hayata geçirmek

HEDEF 2.2


Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Asgariye İndirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
  • Doğa olaylarının yaratabileceği aksaklıklar
  • Personel yetersizliği
  • Kaynak yetersizliği

Maliyet Tahmini
3.108.000,0 ₺
Tespitler
  • Halkın her kesiminin birbiri ile aynı sofraya oturabilmesi ve bu sayede eşitsizliğin asgariye indirilmesi
  • Ramazan ayında insanların birbirleri ile kaynaşması, birlik olma bilinci

İhtiyaçlar
  • Ramazan ayında iftar ve gösteri programlarının yapılması
  • Sosyal yardım ihtiyacı olanların desteklenmesi
  • Yapılacak organizasyonlar ve yardımlar için kamu ve özel sektörden yardım alınması ayrıca yardımseverler ile STK’lar ile işbirliği yapılması
PERFORMANS 2.2.1
Ramazan Ayında Yapılacak İftar Programı Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Sosyal Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibi Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE