Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.8


Vatandaşlarımıza cenaze ve defin işlemlerinde en üst düzeyde kaliteli hizmet vermek


Sorumlu birim
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Tüm İlçe Belediyeler
  • Cenaze Yakınları

Riskler

Maliyet Tahmini
2.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

3 adet cenaze nakil araç alımı.
70 adet taziye çadırı ve bağlı olarak masa ve sandalye alımı
Cenaze hizmetleri için malzeme (kefen bezi, sal ve baş taşı) alımı
Cenaze hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için personel sayısı arttırılması