Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.2


Ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmek


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Dış İlişkiler Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulusal Düzeyde: Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri Ve İlçe Belediyeleri
  • Uluslararası Düzeyde: Yabancı Belediye Temsilcilikleri

Riskler

Maliyet Tahmini
700.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Kardeş şehir uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
Ab, bm ve uluslararası stk ve kuruluşların yerel temsilcilik yetkisinin alınması
Yerel yönetimler arası karşılıklı (bilgi ve tecrübe paylaşımı, yerinde inceleme ve teknik gezi faaliyetleri, kültürel ve sosyal etkinlikler vs ...)