Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.1


Entegre yönetim sistemini etkin ve verimli uygulamak


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Genel Sekreterlik
  • Tüm Daire Başkanlıkları Ve Birimler
  • Paydaşlar

Riskler

Maliyet Tahmini
310.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Çevre yönetim sistemi kurulumu ve belgelendirme çalışmaları
İş sürekliliği yönetim sistemi kurulumu
Kurumsal risk yönetim sisteminin uygulanması ve mevzuatların hazırlanması
Yönetim sistemler ifaaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yazılım geliştirilmesi veya alınması