Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%52

İzmir’i yeniden Ege, Akdeniz ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek

HEDEF 7.2


Kültürün yaşatılması: İzmir’in kadim kültür varlıkları korunarak yeniden yaşamın bir parçası haline getirilecek


Sorumlu birim
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Tarihi kültür varlıklarının yalnızca gelir getiren bir işleve sahip olduğunda önemsenmesi
  • Rant elde etmek amacıyla tarihi kültür varlıklarının zarar görmesi

Maliyet Tahmini
601.339.449,38 ₺
Tespitler
  • İzmir onlarca uygarlığın izini taşıyan kadim bir şehir olması nedeniyle tarihi zenginliğe sahip bir şehirdir.
  • İzmir’in henüz ortaya çıkarılmamış büyük bir tarihi varlığı bulunmaktadır

İhtiyaçlar
  • Kadim kültür varlıklarının korunması yalnızca ekonomik bir bakış açısıyla ele alınmamalıdır, kent kültürünün yaşatılmasına öncelik verilmelidir.
  • Kadim kültür varlıklarını tekrar kent hayatına kazandıracak projeler üretilmelidir
PERFORMANS 7.2.1
Kemeraltı II.Etap Altyapı Çalışmaları Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
Kemeraltı II. Etap Zemin Kaplaması Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.3
2022
Maddi Destek Sağlanan Arkeolojik Kazı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.4
2022
Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları Kapsamında Tamamlanacak Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.5
2022
Yapımı Tamamlanacak Restorasyon Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.6
2022
İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında Tamamlanacak Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE