Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%39

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.2


Şehir içi ulaşım: Ulaşım türleri arasında birbirinin hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve farklı seçeneklere izin veren sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturulacak


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Halkın toplu taşıma kullanmaya yönelik talebin artmaması
 • Ulaşım hizmeti sağlayan farklı kurum ve kuruluşların ulaşım planlarının birbiriyle çelişmesi

Maliyet Tahmini
2.599.137.481,31 ₺
Tespitler
 • Şehir merkezine giren araç sayısı sürekli artmaktadır.
 • İZBAN hattı üzerindeki yaya alt ve üst geçitlerinin sayısının artırılmasına yönelik halktan talepler gelmektedir.
 • Ulaşımda sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik kavramları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

İhtiyaçlar
 • Farklı ulaşım seçeneklerinin birbiriyle olan eşgüdümünü sağlayan çözümler üretilmesi.
 • Aktarma noktalarının daha erişilebilir ve zaman kaybını azaltacak şekilde düzenlenmesi ve sayısının artırılması.
 • Bisikletli ulaşım ağının genişletilmesi.
 • Otopark kapasitesinin artırılması.
 • Şehir merkezindeki yayalaştırılmış bölgelerin artırılması
Faaliyet ve Projeler

Bisiklet Yollarının İyileştirilmesi ve Yenilerinin Geliştirilmesi
İzban Hattı Üzeri Karayolu ve Yaya Alt/Üst Geçitleri Yapılması
Akıllı Trafik Yönetim Sistemi, Toplu Ulaşım Sistemi ve Yatay/Düşey Trafik İşaretlemenin Geliştirilmesi
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Planlarının Yapımı
Otoparkların ve Yolcu Aktarma Merkezlerinin Yapılması
Ulaşım Planlama, Koordinasyon, İzum ve Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi
Yaya Ulaşım Altyapısının Erişilebilir ve Sürekli Hale Getirilerek Geliştirilmesi
Özel Taşımacıların Belediye Ulaşım Sistemine Entegrasyonu
Tasarımla Güvenli Ulaşım Altyapısı Düzenlemeleri