Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%39

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.2


Şehir içi ulaşım: Ulaşım türleri arasında birbirinin hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve farklı seçeneklere izin veren sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturulacak


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Halkın toplu taşıma kullanmaya yönelik talebin artmaması
 • Ulaşım hizmeti sağlayan farklı kurum ve kuruluşların ulaşım planlarının birbiriyle çelişmesi

Maliyet Tahmini
2.599.137.481,31 ₺
Tespitler
 • Şehir merkezine giren araç sayısı sürekli artmaktadır.
 • İZBAN hattı üzerindeki yaya alt ve üst geçitlerinin sayısının artırılmasına yönelik halktan talepler gelmektedir.
 • Ulaşımda sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik kavramları her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

İhtiyaçlar
 • Farklı ulaşım seçeneklerinin birbiriyle olan eşgüdümünü sağlayan çözümler üretilmesi.
 • Aktarma noktalarının daha erişilebilir ve zaman kaybını azaltacak şekilde düzenlenmesi ve sayısının artırılması.
 • Bisikletli ulaşım ağının genişletilmesi.
 • Otopark kapasitesinin artırılması.
 • Şehir merkezindeki yayalaştırılmış bölgelerin artırılması
PERFORMANS 2.2.1
2022
Yapılan Bisiklet Yollarının Uzunluğu ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2022
Banliyö Hattı Boyunca Yapılacak Karayolu Geçidi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2022
Trafik Çizgisi Çekilecek Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2022
Yapımı Tamamlanacak Otopark Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.5
2022
Yapımı Tamamlanacak Yolcu Aktarma Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE