Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.6


Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülecektir


Sorumlu birim
Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Dış İlişkiler Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Medya Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
  • Muhtarlıkların yer, lojistik altyapı ve personel desteğinin yetersiz olması
  • Erişilebilir muhtarlık binalarının olmayışı

Maliyet Tahmini
4.752.000,0 ₺
Tespitler
Belediyenin vatandaşa sunduğu hizmet kalitesi açısından muhtarların ve yerel STK temsilcilerinin olumlu etki yaratma olanaklarına rağmen yeterli koordinasyonun olmaması
İhtiyaçlar
Mahallenin ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını Muhtarlık ve yerel STK aracılığıyla cevaplandırılması
PERFORMANS 5.6.1
Muhtarlıklardan gelen istek ve taleplerin cevap verilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.6.2
İyileştirilen yıllık muhtarlık binası sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.6.3
Yapılan yeni muhtarlık binası sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.6.4
Belediyenin kurumsal imajından vatandaşın memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE