Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir

HEDEF 5.1


Şişli Belediyesi katılımcılık, şeffaflık ve ulaşılabilirliği temel alan bir kurum kültürü ile yönetilecektir


Sorumlu birim
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Medya Müdürlüğü
  • Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Sosyal Destek Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Birimler arası koordinasyon çalışmalarının yetersizliği
Maliyet Tahmini
38.477.000,0 ₺
Tespitler
Kurumsal işbirliği açısından Belediyenin deneyimli ve birikimli olması
İhtiyaçlar
  • Birimler arasında iletişimin artırılması
  • Kurumsal işbirliği ve katılım alanında tüm birimleri kapsayan bir standardizasyon çalışmasının yapılması
PERFORMANS 5.1.1
Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%33
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Halk günlerinde vatandaş ile üst yönetim temsilcilerinin buluşma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%33
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%33
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE