Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%59

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.5


Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Riskler
  • Birimler arası koordinasyon eksikliği sebebiyle veriye dayalı yönetim sistemine geçişin yavaşlaması
  • AR-GE alanında yetişmiş personel eksikliğinden kaynaklı saha araştırmalarının etkin yapılamaması

Maliyet Tahmini
4.531.017,63 ₺
Tespitler
  • AR-GE alanında uzman personel eksikliği
  • Birimler arası koordinasyon eksikliği

İhtiyaçlar
  • Veriye dayalı yönetim sistemine geçişin hızlandırılması için birimler arası koordinasyonu sağlamak
  • AR-GE ve Veri Yönetimi alanında yetişmiş personel sayısının ve bu alanda verilen eğitim sayılarının arttırılması
PERFORMANS 2.5.1
2022
Gönüllülük programına katılımcı sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.2
2022
AR-GE fikir platformu kapsamında hazırlanan yönerge sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.3
2022
Saha araştırma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.4
2022
Sultanbeyli İklim Eylem Planı hazırlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE