Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%59

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.4


Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak


Sorumlu birim
İşletme Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
  • Sosyal tesislere yönelik talep artışı oluşması
  • Yeni kurulan birim olması sebebiyle tam koordinasyon sağlanamaması

Maliyet Tahmini
70.396.542,13 ₺
Tespitler
Müdürlüğün yeni kurulmasıından dolayı personel, makine ve teçhizat eksiğinin bulunması
İhtiyaçlar
  • Personel ihtiyacı
  • Makine ve teçhizat ihtiyacı
PERFORMANS 2.4.1
2022
Belediye Sosyal Tesislerinden Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2022
Belediye Sosyal Tesislerine Gelen Ziyaretçi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE