Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

HEDEF 4.2


Burdur ilinin altyapı ile ilgili sorunlarını tamamen bitirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Riskler
Doğal afetler
Maliyet Tahmini
22.000.000,0 ₺
Tespitler
  • İklim koşullarından dolayı bozulan yol ve kaldırımlar
  • Kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar
  • Uzun ömürlü olmayan yoların bulunması

İhtiyaçlar
  • Yolların bakım-onarımlarının yapılması
  • Her kesime hitap eden kaldırım çalışmalarının bitirilmesi
  • Altyapı ile ilgili sorunların giderilmesi
PERFORMANS 4.2.1
Yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Kanalizasyon sisteminde oluşan arızaların giderilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
Drenaj çalışmalarının tamamlanma yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
İçme suyu boruları bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE