Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%30

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.4


Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
11.500.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir eşrafı ve şehir kurumları mülakatları ile bölge istişare toplantılarından elde edilen görüşler neticesinde tespit edilmiştir. PESTLE analizlerinde bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli bir fırsat unsuru olarak belirlenmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi kesimi arasındaki koordinasyon ve iş birliği geliştirilerek tarımsal Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve niteliğinin arttırılması politika/ tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.4.1
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına Verilen Fide Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.2
2021
Doğal Yayılış Gösteren Ekonomik Değeri Olan Bitki Tür Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.3
2021
Oluşturulan Tematik Kırsal Mahalle Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.4
2021
Tespit Edilen Lokasyona Bağlı Ekonomik Getirisi Olan Bitki Çeşidi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.5
2021
Tespit Edilen Bitkilere Göre Tarım Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.6
2021
Yapılan Etken Madde Analiz Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.7
2021
Yıllık Yapılan Toprak ve Bitki Analiz Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.8
2021
Geliştirilen Bitkisel Ürün Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.9
2021
Yıllık Fide Üretim Miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE