Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%46

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.1
Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.2
Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek
İNCELE
HEDEF 4.3
İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
İNCELE
HEDEF 4.4
Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak
İNCELE