Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%85

Kurumsal yapımızı ve iş modelimizi adil, katılımcı ve yenilikçi yöntemlerle geliştirmek

HEDEF 9.1
İBB, Bağlı Kuruluş ve İştirak Şirketlerinin İletişim, Koordinasyon ve İşbirliğini Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 9.2
Fiziksel Kaynakları Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 9.3
Kurumsal ve Yönetsel Yetkinlikler Doğrultusunda İnsan Kaynağı Yapısı ve Kapasitesini Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 9.4
Kritik İş Süreçlerini Mükemmelleştirmek ve Proje Yönetimi Sistematiğini Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 9.5
Ölçülebilir, Ulaşılabilir ve Akılcı Hedeflerle Yönetim Sistematiğini Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 9.6
Vatandaş Deneyimini Dikkate Alarak Tüm Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Eşit ve Etkin Katılımını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 9.7
Kurumsal Yapımızı ve İtibarımızı Güçlendirerek Kurumu Yarının Dünyasına Hazır Hale Getirmek
İNCELE
HEDEF 9.8
Kurumsal Bilgi Teknoloji Altyapısını Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 9.9
İç Denetimin Etkinliğini ve Farkındalığını Artırmak
İNCELE