Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%63

Kentin ekonomik değerinin yükselmesine katkı sağlamak

HEDEF 4.1
İstanbul’un Turizm Potansiyelini Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 4.2
Kentin Yaratıcı ve İnovatif Potansiyelini Açığa Çıkaracak Bilim Teknoloji, İnovasyon Merkezlerini Planlamak ve Girişimciliği Teşvik Etmek
İNCELE
HEDEF 4.3
İstanbul Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlamak
İNCELE
HEDEF 4.4
Kentsel Tarımı Teşvik Etmek
İNCELE