Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%8

Kentsel gelişimi hızlandırmak

HEDEF 4.1
Kentsel gelişimi 2040 Çevre Düzeni Planına uygun olarak gerçekleştirmek, kentsel dönüşüm sürecini, kapsamlı bir yaklaşımla ve ilgili paydaşların yararını optimal düzeyde koruyacak şekilde yürütmek, tarihi ve kültürel mirası korumaya ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 4.2
Kent hayatının niteliğini yükseltecek altyapı yatırımlarını yapmak, fen ve mühendislik projelerini yürütmek
İNCELE
HEDEF 4.3
İl genelinde çevresel değerlerin korunması amacıyla, atıkların çevreye ve topluma olumsuz etkilerinin asgari seviyede tutulmasına, ekonomiye katkılarının azami seviyeye yükseltilmesine, çevre bilincinin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 4.4
Ulaşım hizmetlerini erişilebilir, ekonomik, güvenli, konforlu, entegre, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım yöntemlerinden yararlanarak sunmak
İNCELE
HEDEF 4.5
Etkin risk yönemi ile afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek ve bu tür durumlara karşı dirençli (hazırlıklı) olmak
İNCELE
HEDEF 4.6
Şehrin huzur ve esenliğini artırmaya yönelik denetim, eğitim ve diğer uygulamaların etkinliğini artırmak
İNCELE