Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%8

Kentsel gelişimi hızlandırmak

HEDEF 4.6


Şehrin huzur ve esenliğini artırmaya yönelik denetim, eğitim ve diğer uygulamaların etkinliğini artırmak


Sorumlu birim
Zabıta Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Merkez paylarının düşük olmasından kaynaklanan gerekli bütçenin tahsis edilememesi.
 • Paydaşlarımızın etkin ve hızlı şekilde destek verememesi.

Maliyet Tahmini
16.576.893,75 ₺
Tespitler
 • Şehrin büyümesi ve nüfusun sürekli artması sebebiyle zabıta hizmetlerinin artış göstermesi.
 • İnsanların denetim ve kontrol faaliyetleri ile tükeci hakları konusunda yeterli düzeyde bilgiye ve bilince sahip olmaması.

İhtiyaçlar
 • Zabıta Daire Başkanlığı için CBS tabanlı yazılımın geliştirilmesi sayesinde hem şehrin huzur ve esenlik haritası çıkarılacak, saha tespit ve denetimleri hızlanacak hem de evrak işlerinin azalması ve kontrol işlemlerinin kısa sürmesi sağlanacak.
 • Paydaşlarından gerekli desteğin zamanında sağlanması.
PERFORMANS 4.6.1
2022
Personelin eğitim ve movasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik düzenlenen yıllık etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.2
Zabıta yazılım programının tedarik edilmesinin sağlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.3
2022
Kamuoyunu bilinçlendirmek için düzenlenen eğitim ve diğer programların yıllık sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.4
Yıllık denetlenen yerlerin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.5
2022
Dilenciliğin önlenmesine yönelik ana arterlerde yıllık gerçekleştirilen denetim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.6
2022
Hal Kanunundan kaynaklanan belediyemize ait rüsum tahsilatında yıllık artış oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.7
2022
Toptancı hallerinde bulunan ürünlerin stok takibi yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.8
2022
A.V.M’ler ve diğer marketlerde yıllık yapılan fiyat etiket kontrollerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.9
2022
Genel denetimi yapılan işyerlerinin yıllık ortalama sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.10
Ekonomide kayıt dışılığının önlenmesi için izinsiz seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen yıllık ortalama müdahale sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.11
2022
İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı tabela, afiş ve totemlerin toplanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.6.12
2022
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE