Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%8

Kentsel gelişimi hızlandırmak

HEDEF 4.5


Etkin risk yönemi ile afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek ve bu tür durumlara karşı dirençli (hazırlıklı) olmak


Sorumlu birim
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Vatandaşların ve meslek gruplarının kanun ve yönetmeliklerden yeterli düzeyde haberdar olmaması.
 • Yangın bilincinin artırılmasına yönelik eğitim talebinin azalması.
 • Vatandaşların ve meslek gruplarının önleyici tedbirler almaması.

Maliyet Tahmini
16.576.893,75 ₺
Tespitler
 • Vatandaşların itfaiye olaylarından sonra işin bilincine varması.
 • Dirençli şehir çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon kurularak afetlere karşı önlemlerin alınması gerekliliği.

İhtiyaçlar
 • Tespit edilen yerlere yapılan planlamaya göre itfaiye hizmet binalarının yapılması.
 • Açılması düşünülen yeni itfaiye istasyonları da dâhil olmak üzere planlanan şekilde itfaiye araçlarının temin edilmesi.
PERFORMANS 4.5.1
Afetlere Dirençli Şehir Programının yıllık hazırlanması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.2
Yapılması sağlanan toplam itfaiye hizmet binası sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.3
Sağlanan yer tahsislerinin toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.4
Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik farkındalık eğitimi verilenlerin toplam sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.5
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin yazılımın tedarik edilmesinin sağlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.6
Denetlenen toplam bina ve tesis sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.7
Yıllık bazda eğitimlere kalan toplam personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.7
Personele yıllık verilen mesleki ve teknik eğitimlerin toplam süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.8
2022
Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası toplam program sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.9
İstihdam edilen toplam itfaiye personeli sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.10
Envanterde bulunan toplam itfaiye aracı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.11
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE