Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.7


Belediyemizin amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim teknolojisi imkanlarının oluşturulması ve kullanılmasını sağlamak


brightness_1

3.7.1
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Uyumu Ve Uygulama Sürecinin Tamamlanması


brightness_1

3.7.2
E-Belediye Uygulamasına Geçiş


brightness_1

3.7.3
Teknik Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Yapılan Modernizasyon Çalışması, Veri Yedekleme Ve Güvenlik Alanında Çalışmalar Yapmak


brightness_1

3.7.4
Belediyemiz Portal Uygulaması Kullanımı Ve Geliştirilmesi


brightness_1 3.7.2 E-Belediye Uygulamasına Geçiş ( % )