Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.7


Belediyemizin amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim teknolojisi imkanlarının oluşturulması ve kullanılmasını sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
4.250.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Mevcut durum ana lizi veri sorumlusu, irtibat kişisi, gerçekleştirme proje ekibi tanımlama
Verbis'e sitemine kayıt ve veri paylaşımı, kişisel veri envanterinin hazırlama aktarımı
Teknik veri koruma önlemlerinin geliştirilmesi, kişisel veri uyumsuzlukları ve risk listesi oluşturulması
Takpas, kps, egm, noterlik (türkiye geneli tapu kayıtları, vatandaş kimlik bilgileri ve araç faaliyet ve projeler hak mahrumiyet vb.) Dış paydaşların modüllerin kullanımı veri paylaşımı,
Fkm felaket kurtarma merkezikurulması
Kurumsal dosya paylaşım sistemi kurulması
Bgys ilgili güncellemelerin ve kurulumların yapılması
Personel ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli ekipman temini, son kullanıcılara yönelik etkin teknik destek ve yazılım desteği sağlamak