Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%21

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.7


Belediyemizin amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim teknolojisi imkanlarının oluşturulması ve kullanılmasını sağlamak


Sorumlu birim
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
4.250.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.7.1
2023
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Uyumu Ve Uygulama Sürecinin Tamamlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.7.2
2023
E-Belediye Uygulamasına Geçiş ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.7.3
2023
Teknik Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Yapılan Modernizasyon Çalışması, Veri Yedekleme Ve Güvenlik Alanında Çalışmalar Yapmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.7.4
2023
Belediyemiz Portal Uygulaması Kullanımı Ve Geliştirilmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE