Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.7


Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak


brightness_1

1.7.1
Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı


brightness_1

1.7.2
Hukuki Görüş İsteklerinin Karşılanma Süresi


brightness_1

1.7.3
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı


brightness_1

1.7.4
Dava Ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi


brightness_1

1.7.5
Dava Ve İcra Dosyalarının Cevaplama Süresine Uyum Oranı


brightness_1

1.7.6
Mevzuat Önerilerinin Alınması Ve Düzenlenmesi


brightness_1 1.7.4 Dava Ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi ( gün )