Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.7


Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak


Sorumlu birim
l.Hukuk Müşavirliği
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
2.750.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Belediyemiz birimleri ile koordineli bir şekilde iletişimi sağlamak ve hukuki olarak bilgilendirmek
Hizmet içi eğitim verme
Önleyici hukuk faaliyetlerine hız vermek