Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.7


Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak


Sorumlu birim
l.Hukuk Müşavirliği
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
2.750.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.7.1
2020
Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.2
2020
Hukuki Görüş İsteklerinin Karşılanma Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.3
2020
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.4
2020
Dava Ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.5
2020
Dava Ve İcra Dosyalarının Cevaplama Süresine Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.6
2020
Mevzuat Önerilerinin Alınması Ve Düzenlenmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE