Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%45

Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

HEDEF 7.1


Spor faaliyetlerini şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak


brightness_1

7.1.1
Destek Verilecek Amatör Kulüp Sayısı


brightness_1

7.1.2
Yapılacak Spor Organizasyonu Sayısı


brightness_1

7.1.3
Kurulacak Portatif Yüzme Havuzu Sayısı


brightness_1

7.1.4
Geleneksel Savaş Sanatları Merkezi Sayısı


brightness_1 7.1.2 Yapılacak Spor Organizasyonu Sayısı ( adet )