Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%45

Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

HEDEF 7.1


Spor faaliyetlerini şehrin her alanına yaymak, desteklemek ve etkinlik sayısını arttırmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
45.873.721,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir kurumları mülakatları ve bölge istişare toplantılarından elde edilen beklenti ve öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Kültür ve sanata erişim ve katılım olanaklarının arttırılması politika/ tedbiri yer almaktadır
İhtiyaçlar
PERFORMANS 7.1.1
2020
Destek Verilecek Amatör Kulüp Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2020
Yapılacak Spor Organizasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.3
2020
Kurulacak Portatif Yüzme Havuzu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.4
2020
Geleneksel Savaş Sanatları Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE