Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%46

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.1


Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek


brightness_1

4.1.1
Yapılacak Tohum Desteği Miktarı


brightness_1

4.1.2
Yapılacak Fidan Desteği Miktarı


brightness_1

4.1.3
Makina ve Ekipman Desteği


brightness_1

4.1.4
Organik Pazar


brightness_1 4.1.1 Yapılacak Tohum Desteği Miktarı ( kg )