Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%46

Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

HEDEF 4.1


Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi geliştirmek


Sorumlu birim
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
3.780.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir eşrafı ve şehir kurumları mülakatları ile bölge istişare toplantılarından elde edilen görüşler neticesinde tespit edilmiştir. PESTLE analizlerinde bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli bir fırsat unsuru olarak belirlenmiştir.
İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Fide, fidan, tohum desteklemelerinin yapılması. Ürünler alındıktan sonra araziye dikilmek veya ekilmek üzere üreticiye dağıtmak.
Tarımsal üretimin desteklenmesi için makina ve ekipman desteğinde bulunmak.
İlimiz Altıeylül dağıtmak. pazar kurulması çalışmaları yapmak.