Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%61

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.2


Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurmak


brightness_1

3.2.1
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı


brightness_1

3.2.2
Yapılacak Proje Sayısı


brightness_1

3.2.3
Faydalanacak Kişi Sayısı


brightness_1

3.2.4
Proje ile sağlanan Kaynak Transferi Tutarı


brightness_1 3.2.1 Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı ( % )