Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%61

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.2


Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurmak


Sorumlu birim
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
2.500.000,0 ₺
Tespitler
Türkiye yenilikçi teknolojilerin çoğu açısından teknoloji geliştirme ve bu teknolojilerin üretken kullanımı konusunda gelişmiş ülkelere göre kısıtlı yeteneklere sahiptir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Ülkemizin teknolojik dönüşüme ayak uydurabilmesi için öncelikli sektör ve alanlarda nitelikli insan kaynağını zenginleştirmesi, teknolojinin işletmelere yayılımını artırması, firmaların organizasyon ve yenilik kabiliyetlerini geliştirmesi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaları devreye sokması konusunda değinilmiştir.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.2.1
2020
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2020
Yapılacak Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2020
Faydalanacak Kişi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
2020
Proje ile sağlanan Kaynak Transferi Tutarı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE