Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%61

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.1


Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak


brightness_1

3.1.1
Verilen Kültürel Etkinlik Sayısı


brightness_1

3.1.2
Açılan Kurs Sayısı


brightness_1

3.1.3
Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı


brightness_1 3.1.3 Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı ( kişi )