Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%61

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.1


Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
13.003.252,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, şehir kurumları mülakatları ve bölge istişare toplantılarından elde edilen beklenti ve öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Kültür ve sanata erişim ve katılım olanaklarının arttırılması politika/ tedbiri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.1.1
2020
Verilen Kültürel Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2020
Açılan Kurs Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2020
Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE