Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.7


Hemşerileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek


brightness_1

10.7.1
STK’lar ile Yürütülecek Proje Sayısı


brightness_1

10.7.2
Kurumsal İletişim Eylem Planının tamamlanma oranı


brightness_1

10.7.3
Yer ve Personel Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı


brightness_1

10.7.4
Teknik Ekipman Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı


brightness_1 10.7.2 Kurumsal İletişim Eylem Planının tamamlanma oranı ( % )