Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.7


Hemşerileri, belediye hizmetleri hakkında tek elden, süratle ve doğru şekilde bilgilendirmek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla ilişkileri güçlendirmek


Sorumlu birim
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
66.974.400,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, bölge istişare toplantıları ve şehir kurumları mülakatları çerçevesinde tespit edilmiştir. PESTLE analizlerinde Kurumlar Arası ve Vatandaşla Ortak Hareket Kültürünün Geliştirilmesi hususu bir fırsat olarak görülmüştür.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.7.1
2020
STK’lar ile Yürütülecek Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.7.2
2020
Kurumsal İletişim Eylem Planının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.7.3
2020
Yer ve Personel Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.7.4
2020
Teknik Ekipman Tahsisi Yapılan İlçe Belediyesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE