Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.4


Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak


brightness_1

10.4.1
Bilgi ve Belge Güvenliği ile Mevzuata Uyumu Sağlamak


brightness_1

10.4.2
Standart Dosya Planı ve Elektronik Arşiv Yönetimi Hakkında Kurum Personeline Verilen Eğitim Sayısı


brightness_1

10.4.3
Kurum Arşivinde Fiziki Olarak Bulunan Evrakların Elektronik Ortama Aktarılma Oranı


brightness_1 10.4.1 Bilgi ve Belge Güvenliği ile Mevzuata Uyumu Sağlamak (  )