Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.4


Evrak ve arşiv hizmetlerinin bilgi güvenliğini sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
PESTLE analizlerinde, Teknoloji alanında belirli fırsatlar ve tehditler tespit edilmekle beraber 11. Kalkınma Planında Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e-arşiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkânlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulması politikası yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.4.1
2020
Bilgi ve Belge Güvenliği ile Mevzuata Uyumu Sağlamak (  )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.4.2
2020
Standart Dosya Planı ve Elektronik Arşiv Yönetimi Hakkında Kurum Personeline Verilen Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.4.3
2020
Kurum Arşivinde Fiziki Olarak Bulunan Evrakların Elektronik Ortama Aktarılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE