Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.11


Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak


brightness_1

10.11.10
Temsil ve Ağırlama Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı


brightness_1 10.11.10 Temsil ve Ağırlama Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( % )