Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.11


Vatandaşla belediye başkanını buluşturmak ve belediye hizmetlerini en iyi şekilde tanıtmak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
  • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
45.000.000,0 ₺
Tespitler
Şehir kurumları ile yapılan mülakat analizleri neticesinde, kurumsallık ve kurum imajı, belediyenin güçlü yönü olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini güçlendirmek için düzenlemeler yapılması politika/tedbirleri yer almaktadır
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.11.10
2020
Temsil ve Ağırlama Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE