Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.1


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak


brightness_1

10.1.1
Belediye Lehine Sonuçlandırılan Davaların Sayısı


brightness_1

10.1.2
Belediye Lehine Sonuçlandırılan İcra Takiplerinin Toplam Sonuçlanma Sayısına Oranı


brightness_1 10.1.1 Belediye Lehine Sonuçlandırılan Davaların Sayısı ( adet )