Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.1


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi menfaatlerini korumak, davaları ve icra takiplerini kurum lehine sonuçlandırma oranını arttırmak


Sorumlu birim
1.Hukuk Müşavirliği
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
22.802.548,0 ₺
Tespitler
Şehir kurumları ile yapılan mülakat analizleri neticesinde, kurumsallık ve kurum imajı, belediyenin güçlü yönü olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak, hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini güçlendirmek için düzenlemeler yapılması politika/tedbirleri yer almaktadır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.1.1
2020
Belediye Lehine Sonuçlandırılan Davaların Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%55
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.1.2
2020
Belediye Lehine Sonuçlandırılan İcra Takiplerinin Toplam Sonuçlanma Sayısına Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE