Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.1


Çevre ve toplum sağlığını koruyucu denetimleri yaparak ticari işletmeleri kontrol etmek ve iyileştirmek


brightness_1

8.1.1
Sıhhi işletmelere verilen ruhsat sayısı


brightness_1

8.1.2
2.ve 3.sınıf Gayrisıhhi İşletmelere verilen ruhsat sayısı


brightness_1

8.1.3
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilen ruhsat sayısı


brightness_1

8.1.4
Verilen Canlı Müzik İzin belgesi sayısı


brightness_1 8.1.1 Sıhhi işletmelere verilen ruhsat sayısı ( adet )