Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.1


Çevre ve toplum sağlığını koruyucu denetimleri yaparak ticari işletmeleri kontrol etmek ve iyileştirmek


Sorumlu birim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Müdürlüğü
  • İmar Müdürlüğü
  • Yapı kontrol Müdürlüğü

Riskler
Denetim eleman sayısının az olması
Maliyet Tahmini
19.688.947,6 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 8.1.1
Sıhhi işletmelere verilen ruhsat sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
2.ve 3.sınıf Gayrisıhhi İşletmelere verilen ruhsat sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilen ruhsat sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.4
Verilen Canlı Müzik İzin belgesi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE