Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.1


Çevre ve toplum sağlığını koruyucu denetimleri yaparak ticari işletmeleri kontrol etmek ve iyileştirmek


Sorumlu birim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Müdürlüğü
  • İmar Müdürlüğü
  • Yapı kontrol Müdürlüğü

Riskler
Denetim eleman sayısının az olması
Maliyet Tahmini
19.688.947,6 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
Faaliyet ve Projeler

İş yerlerine ruhsat verme, Ruhsat yenileme, ruhsat devir ruhsat beyan kontrollerinin yapılması
İşletme kurulum öncesi belirlenen tesis ile faaliyet uyumunun kontrolünün yapılması
Çevre ve toplum sağlığını tehdit eden işletme ruhsatlarının iptal edilmesi