Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%44

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.1


Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
  • Etkinlik günündeki hava şartlarının elverişsizliği
  • Personelin eğitimlere katılmaması

Maliyet Tahmini
123.500.000,0 ₺
Tespitler
  • Düzenlenen eğitim programlarına ilginin düşük olması
  • Personelin inisiyatif almaktan çekinmesi iş sağlığı ve güvenliğinin yeteri kadar önemsenmemesi
  • Kurum kültürünün gelişmemiş olması

İhtiyaçlar
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması
  • Eğitimler düzenlenmesi ve eğitime katılımın teşvik edilmesi
PERFORMANS 6.1.1
2023
Personel başına eğitim süresi ( saat/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
2023
Etkinlik yapılması ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE