Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 11

%87

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

HEDEF 11.3


Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını etkin ve hızlı bir şekilde sağlamak


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Bölge İstişare Toplantılarında, belediyenin tedarik yönetiminin geliştirilmesine yönelik öneriler alınmıştır. Ayrıca 11. Kalkınma Planında Ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması konusuna değinilmiştir.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 11.3.1
2020
Malzeme İhtiyacı Karşılanan Birim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE